Selecteer een pagina
Persoon Met Zwarte En Grijze Smartphone

Het kennis- en netwerkevenement “Elektrisch rijden in de Versnelling” vindt plaats in maart. Elektrisch rijden draagt bij aan de economische positie van het Nederlands bedrijfsleven, de energievoorzieningszekerheid en de klimaatdoelen. In 2021/2022 moeten er meer dan 200.000 elektrische voertuigen beschikbaar zijn in Nederland. Om die doelstelling te halen, zijn al veel initiatieven ontplooid door markt en overheid. Doel van het congres is om de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden te versnellen en kansen voor Nederlandse bedrijven te stimuleren. Nederland heeft unieke kansen in de wereld van het elektrisch vervoer. Hoe we die kansen gaan benutten, is de uitdaging waar we nu voor staan. Hieronder kun je het programma vinden van dit EV-congres.

Ronde 1: In de versnelling
13.40 uur          Film: visie elektrisch vervoer 2040.
13.50 uur          Routeplanner

 • Pitches door leden van het Formule E-Team.
 • Elektrisch Openbaar Vervoer
 • Taxi’s en deelauto’s
 • Elektrische stadsdistributie
 • Zakelijke dienstverlening/ mobiliteitsdiensten
 • Nederland koploper

14:15 uur          Auto op orde? Inleiding door pionier elektrische voertuigen.
14.25 uur          Laden is geen punt!

 • Podiumdiscussie waarin de volgende onderwerpen aan bod komen;
 • Hoe ontwikkelt de markt in Nederland zich voor laadinfrastructuur?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor marktpartijen op deze nieuwe markt?
 • Welke randvoorwaarden zijn nodig?

Met medewerking van:

 • RWS (Frank ter Wolde), Elektrische laadpalen op verzorgingsplaatsen;
 • ANWB, (André Suurmond);
 • Alliander (Nancy Kabalt);
 • Essent/Renault (Colin Willems) samenwerking met de auto industrie;
 • Markeur Holding (Jan Boon) snellaadstation op tankstation (BP) en samenwerking The New Motion
 • Breesaap (Bart Lubbers) investeringsmaatschappij van snellaadstations.

Ronde 2: Elektrisch rijden onderweg
15.30 uur          Aankondiging E-Award
15.40 uur          Film: praktijkvoorbeelden.
15.50 uur          Startpunt Brabant

 • Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant schetst de kansen voor elektrisch rijden in Brabant. Brabant onderscheidt zich met een sterk MKB waar veel bedrijven actief zijn in de automotive en high tech industrie.

16.00 uur          Sessie over de toekomst van elektrisch rijden

 • Overheden en bedrijfsleven vertellen hun verhaal in een pitch: actuele praktijkvoorbeelden over het gebruik van o.a. elektrische taxi’s, deelauto’s, vuilniswagens en e-scooters.
 • Van Gansewinkel, met hun elektrische vuilniswagen Binky in Den Haag (Otto Friebel).
 • UPS, met hun proefproject van elektrische pakketbezorging (Cris van Hoegaerden).
 • Qwic, het E-Scooterproject Rotterdam (Michiel Hartman).
 • TaxiE, het taxiproject in Amsterdam (Edvard Hendriksen).
 • Accenture, maakt gebruik in haar dagelijkse praktijk van elektrisch vervoer (Mark Schütz).
 • Praktijkvoorbeeld gemeente Utrecht (Bertien Oude Groote Beverborg) programmamanager bereikbaarheid en luchtkwaliteit.

Meer over het congres
Het congres “Elektrisch Rijden in de Versnelling” is een gezamenlijk initiatief van het Formule E-Team en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant. De rijksoverheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt en we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.Onderdeel hiervan is dat betaalbaar en betrouwbaar elektrisch vervoer in de komende jaren voor iedereen toegankelijk wordt.